Dla klienta

Szanowni Klienci informujemy, iż istnieje możliwość wysyłania Państwu faktur drogą elektroniczną tj. w formacie PDF za pośrednictwem poczty e-mail.

Przyjęcie takiego rozwiązania umożliwi nam bezpieczne i szybkie dostarczanie faktur.

Poniżej załączamy regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej wraz załącznikami.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie takiej formy dokumentu proszę o odesłanie wypełnionego Oświadczenia o akceptacji faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej – Załącznik nr 1  drogą tradycyjną, bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@kon-rem.pl

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej

Załącznik nr 3-Powiadomienie o zmianie adresu poczty elektronicznej

Załącznik nr 1-Oświadczenie o akceptacji faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej

Załącznik nr 2-Wycofanie oświadczenia o akceptacji faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej