Obecnie trwają prace modernizacyjne dźwigów SM „Popowice”

ul. Jelenia 50– czas wyłączenia 01.10.2021- 08.10.2021 

ul. Popowicka 96– czas wyłączenia 11.10.2021- 22.10.2021

Ze względu na prowadzone prace dźwigi w tych terminach będą wyłączone z użytku.

Odpowiedzialnym za prace jest Kierownik zakładu 5.