Modernizacje i przebudowy dźwigów

Modernizacje dźwigów mają na celu poprawę bezpieczeństwa, niezawodności, komfortu, funkcjonalności i energooszczędności, oraz przystosowanie do aktualnie obowiązujących wymagań prawnych i normatywnych.

W celu rozwiązania problemu modernizacji eksploatowanych dźwigów, powstały w naszym biurze projektowym rozwiązania wychodzące naprzeciw tym potrzebom. Przeprowadzamy modernizację dźwigów w zakresie uzgodnionym z klientem i Urzędem Dozoru Technicznego. Projekty realizujemy etapami lub jednorazowo demontując dźwig stary i wprowadzając na jego miejsce nowy, energooszczędny, o wyższych parametrach technicznych i wyższym komforcie jazdy -taką modernizację nazywamy przebudową dźwigu.

Specjalizujemy się w modernizacjach dźwigów nie tylko w budynkach mieszkalnych, ale również we wszystkich rodzajach budynków służby zdrowia i administracji publicznej, jednocześnie dostosowujemy je dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o modernizacjach i przebudowach dźwigów?

Wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się w tej sprawie najszybciej jak będzie to możliwe