Modernizacje i przebudowy

Modernizacje dźwigów mają na celu poprawę bezpieczeństwa, niezawodności, komfortu, funkcjonalności i energooszczędności, oraz przystosowanie do aktualnie obowiązujących wymagań prawnych i normatywnych.

W celu rozwiązania problemu modernizacji eksploatowanych dźwigów, powstały w naszym biurze projektowym rozwiązania wychodzące naprzeciw tym potrzebom. Przeprowadzamy modernizację dźwigów w zakresie uzgodnionym z klientem i Urzędem Dozoru Technicznego. Modernizacje realizujemy etapami lub jednorazowo demontując dźwig stary i wprowadzając na jego miejsce nowy, energooszczędny, o wyższych parametrach technicznych i wyższym komforcie jazdy -taką modernizację nazywamy przebudową dźwigu.

Specjalizujemy się w modernizacjach dźwigów nie tylko w budynkach mieszkalnych, ale również we wszystkich rodzajach budynków służby zdrowia i administracji publicznej, jednocześnie dostosowujemy je dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Nasi klienci mają zawsze do wyboru kilka rozwiązań modernizacyjnych, dzięki którym mogą nie tylko unowocześnić dźwig pod względem funkcjonalnym, ale również dostosować go do aktualnych standardów bezpieczeństwa, oraz zabezpieczyć przed aktami wandalizmu.