Serwis i konserwacja

W oparciu o wieloletnie doświadczenie, oraz profesjonalną obsługę serwisową, która polega na utrzymaniu w sprawności technicznej urządzeń dźwigowych przez dokonywanie okresowych przeglądów nie rzadziej niż co 30 dni, obecnie posiadamy w stałej konserwacji ponad 1300 jednostek dźwigowych .

Konserwację dźwigów prowadzimy zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego o budowie i eksploatacji hydraulicznych i elektrycznych dźwigów oraz instrukcji konserwacji producenta dźwigów. Nasz serwis konserwacyjny, to konserwatorzy z uprawnieniami UDT, wyposażeni w środki transportu, łączności, i odpowiednie narzędzia oraz profesjonalny sprzęt specjalistyczny.

Aby ograniczyć do minimum czas reakcji konserwatorów w przypadku zgłoszenia awarii, został dokonany podział organizacyjny firmy na 8 zakładów, które rozlokowane są na terenie całego miasta. (mapka).