Kontakt

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne “KON-REM” Sp. z o.o.

ul. Jerzmanowska 9A
54-530 Wrocław

 

Sekretariat

tel./fax: 71 357 50 08, tel. 71 357 39 85
e-mail: sekretariat@kon-rem.pl

 

Dział Marketingu i Projektowania

tel./fax: 71 357 50 08 wew. 105
e-mail: projekty@kon-rem.pl

Dane spółki:
NIP 894-00-05-345
REGON 005921408
KRS 74275
Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru SądowegoKapitał Zakładowy: 131 300,00 zł (opłacony w całości)
Bank Zachodni WBK S.A 2 O/WROCŁAW
84 1090 2402 0000 0006 1000 0849

Formularze kontaktowe