O firmie

Dla klienta

Dla klienta Szanowni Klienci informujemy, iż istnieje możliwość wysyłania Państwu faktur drogą elektroniczną tj. w formacie PDF za pośrednictwem poczty e-mail. Przyjęcie takiego rozwiązania umożliwi

Czytaj więcej »

Działalność społeczna

Działalność społeczna PUP „KON-REM” Sp. z o.o. jest otwarte na pomoc potrzebującym i realizuje cele społeczne poprzez aktywne angażowanie się w działalność charytatywną i sponsoringową.

Czytaj więcej »

Słowo od Prezesa

Słowo od prezesa Priorytetem firmy ”KON-REM” Sp. z o.o. jest realizowanie napraw i modernizacji dźwigów oraz ich konserwacji w sposób gwarantujący całkowite bezpieczeństwo podczas ich

Czytaj więcej »

Referencje

Referencje Długoletnia wspólpraca oparta o jakość świadczonych usług spotkała się z uznaniem naszych Klientów. Poniżej zamieszczamy referencje otrzymane przez naszą Firmę.

Czytaj więcej »

Kontakt

Kontakt Przedsiębiorstwo Usługowo-ProdukcyjneKON-REM Sp. z o.o.ul. Jerzmanowska 9A54-530 Wrocław Dane spółki:NIP 894-00-05-345REGON 005921408KRS 74275 SANTANDER BANK POLSKA84 1090 2402 0000 0006 1000 0849 Sekretariattel./fax: 71

Czytaj więcej »

System zarządzania jakością

System zarządzania jakością   Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „Kon-Rem” Sp. z o.o. posiada certyfikat nr CSJ/0688/2023 wydany przez Urząd Dozoru technicznego Jednostak Certyfikująca Systemy Zarządzania UDT-CERT potwierdzający

Czytaj więcej »

Certyfikaty i uprawnienia

Certyfikaty i uprawnienia Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne Kon-Rem Sp. z o.o. posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do dokonywania modernizacji dźwigów. Uzyskało certyfikat UDT w zakresie wdrożenia i stosowania

Czytaj więcej »