System zarządzania jakością

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „Kon-Rem” Sp. z o.o. posiada certyfikat nr CSJ/0688/2023 wydany przez Urząd Dozoru technicznego Jednostak Certyfikująca Systemy Zarządzania UDT-CERT potwierdzający wdrożenie i stosowanie zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015. Zakres certyfikacji: konserwacja, naprawy, remonty, modernizacja i montaż dźwigów pionowych i urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych, pogotowie dźwigowe, roboty ślusarsko-warsztatowe, regeneracja części dźwigowych