Działalność społeczna

PUP „KON-REM” Sp. z o.o. jest otwarte na pomoc potrzebującym i realizuje cele społeczne poprzez aktywne angażowanie się w działalność charytatywną i sponsoringową. Przedsiębiorstwo od lat pomaga w finansowaniu artystycznych imprez z okazji „Zajączka” , „Dnia Dziecka”, czy „Dnia Św. Mikołaja” dla dzieci przebywających w Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Koszarowej 5 we Wrocławiu. Wspieramy również inne placówki szkolne, niosąc pomoc w zakupie pomocy dydaktycznych dla uczniów min. Zespołu Szkół nr 9 czy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 10 we Wrocławiu.

PUP „KON-REM” Sp. z o.o. znana jest również ze sponsorowania wielu imprez kulturalnych, min. „HERMESJADY – corocznej imprezy dla studentów i pracowników Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, festynów rodzinnych organizowanych przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowych Lokatorsko-Własnościowych takich jak: „Szóstka”, „Popowice”, „Kozanów IV”.

Działalność charytatywna i sponsoringowa jest integralną częścią zasad współdziałania firmy „KON-REM” Sp. z o.o., która stara się być zawsze blisko ludzi w potrzebie.