Słowo od prezesa

Priorytetem firmy ”KON-REM” Sp. z o.o. jest realizowanie napraw i modernizacji dźwigów oraz ich konserwacji w sposób gwarantujący całkowite bezpieczeństwo podczas ich użytkowania przez Klientów.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „KON-REM” Sp. z o.o. jest największą Wrocławską firmą działającą na rynku usług dźwigowych od 1990r. Specjalizujemy się w usługach dźwigowych w zakresie: projektowania i kompletacji instalacji dźwigowych, montaży i konserwacji dźwigów o różnym przeznaczeniu, remontów, modernizacji oraz wymiany wind osobowych, towarowo-osobowych i towarowych.

Zapewniamy rozwiązania nowoczesne, odpowiadające współczesnym wymaganiom odnoszącym się do bezpieczeństwa, komfortu i ekologii zapewniające niższe koszty eksploatacji.

Szeroki zakres usług połączony z wysoką jakością oferowanych produktów został potwierdzony licznymi certyfikatami znanych światowych producentów instalacji dźwigów oraz referencjami naszych kontrahentów.

Naszymi głównymi partnerami są Wrocławskie Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe oraz instytucje użyteczności publicznej na terenie miasta Wrocławia i okolicznych gmin. Świadczymy usługi dla blisko 200 kontrahentów, posiadamy w stałej konserwacji ponad 1300 jednostek dźwigowych. Dotychczas zmodernizowaliśmy w zakresie wymian sterowań i całych instalacji w budynkach mieszkalnych ponad 700 dźwigów.
Aktualnie zatrudniamy na pełnych etatach 68 osób wysoko wykwalifikowanych pracowników posiadających wieloletnie doświadczenie, niezbędną wiedzę, uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do konserwacji wszystkich rodzajów urządzeń dźwigowych oraz świadectwa kwalifikacyjne SEP w zakresie eksploatacji, dozoru i pomiarów elektrycznych.

Dla naszej firmy najważniejsze jest bezpieczeństwo, niezawodność oraz komfort korzystania z naszych urządzeń, dlatego też prowadzimy jako jedyni we Wrocławiu w pełni zorganizowane całodobowe Pogotowie Dźwigowe dla wszystkich odbiorców naszych usług. Posiadamy szerokie zaplecze techniczne, sprzętowe i logistyczne. Jesteśmy wyposażeni w środki transportu (posiadamy 15 samochodów dostawczo-specjalistycznych i osobowych) oraz łączność radiowa i telefoniczną analogową i komórkową. Dla podniesienia bezpieczeństwa i jakości usług, rozmowy telefoniczne w aparatach zgłoszeniowych są rejestrowane, a pojazdy serwisowe i Pogotowia Dźwigowego posiadają zainstalowany monitoring GPS, co zapewnia stałą kontrolę i bezpieczeństwo pracy serwisantów oraz użytkowanych środków transportu.

Zespół kadry technicznej naszej firmy powstał z myślą o klientach wymagających, poszukujących niestandardowych rozwiązań, potrzebujących szybkiej, profesjonalnej i kompleksowej obsługi w zakresie instalacji dźwigowych. Pracownicy naszego zespołu służą wiedzą techniczną, radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów naszych klientów.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „KON-REM” Sp. z o.o. w roku 2005 wdrożyło i stosuje system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001-2009 w zakresie konserwacji, napraw, remontów, modernizacji i montażu dźwigów pionowych i urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych, pogotowia dźwigowego, robót ślusarsko-warsztatowych oraz regeneracji części dźwigowych. Jednostką certyfikującą system zarządzania jest UDT-CERT z Warszawy ( aktualny nr certyfikatu: CSJ/688/2014).

Firma nasza posiada również uprawnienie do dokonywanie modernizacji dźwigów osobowych, towarowych i towarowych małych, nadane przez UDT o/Wrocław, zarejestrowanie pod nr UD-28-80-P/3-11.

Z satysfakcją możemy powiedzieć, że stanowimy stale rozwijającą się, konkurencyjną firmę na rynku usług dźwigowych. Współpracujemy ze znanymi w Polsce, Europie i na świecie firmami dźwigowymi w zakresie dostaw instalacji i komponentów dźwigowych. Wykorzystując doświadczenie oraz najnowsze rozwiązania technologiczne dostarczamy i montujemy trwałe, nowoczesne i bezpieczne urządzenia transportu pionowego.

Prezes Zarządu – Dyrektor
PUP „KON_REM” Sp. z o.o.
inż. Andrzej Tomys