System zarządzania jakością

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „Kon-Rem” Sp. z o.o. posiada certyfikat nr CSJ/688/2011 wydany przez Urząd Dozoru technicznego Jednostak Certyfikująca Systemy Zarządzania UDT-CERT potwierdzający wdrożenie i stosowanie zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015. Zakres certyfikacji: konserwacja, naprawy, remonty, modernizacja i montaż dźwigów pionowych i urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych, pogotowie dźwigowe, roboty ślusarsko-warsztatowe b, regeneracja części dźwigowych.